Politiske mærkesager

Du er i dag fordi – Du gjorde det rigtige i går.

Mine Kompetencerne ligger primært inden for sundhedssektorenog beredskaber.
Med snart 34 års ansættelse inden for ambulance og redning, har jeg en bred erfaring inden for området.

Det danske militære beredskab skal styrkes, og vores bidrag til Nato skal forblive på de minimum 2 pct. af BNP.

De danske militæreberedskaber skal i større grad være fleksibel sådan at pludseligt truende situationer kan imødegås og afværges.

De danske beredskaber i form af ambulancer, brand og civilt beredskab, skal styrkes.

Alle danske kystnæreberedskaber skal tage stilling til deres indsats i tilfælde af drukneulykker, ex. hvor en bil er kørt i havnen, eller hvor en druknet er mere end en meter under overfladen.

Vi skal som borgere yde med det vi evner og formår.

Arbejdet for Bornholms sag i Folketinget er vigtigt, samarbejdet om dette vil jeg rigtig gerne have i samarbejde med Lea Wermelin. 

Trafikal ligestilling for Bornholm skal bevares. 

Sundhedsøkonomi – Man kan bruge ubegrænsede mængder af penge – Bruger vi pengene rigtigt? 

Gratis morgenmad i skolerne

Gratis tandbehandling – Tænder og tandstatus har en utrolig stor betydning for helbredet. 

Apoplexi (blodprop i hjernen), Behandlingen opprioriteres til lige ret for alle.

Alle borgere over 85 skal selvstændigt, men under vejledning, tage stilling til hvilke ønsker de har til livet, hvis de pludselig rammes af sygdom, både akut og ikke akut.

Tilbud om PSA-test til mænd. (Prostatacancer)

Tilbud om HPV vaccine til alle drenge og mænd.

Socialdemokraterne

Forside