Politiske mærkesager

Du er i dag fordi – Du gjorde det rigtige i går.

Mine Kompetencer ligger primært inden for sundhedssektoren og beredskaber.
Med 34 års ansættelse inden for ambulance og redning, har jeg en bred erfaring inden for området.

Sundhedssektoren

Manglen på sygeplejeresker skal løses.
Det skal gøres ved at omlægge sygeplejeuddannelsen. Sygeplejeuddannelsen skal være en basisuddannelse, fuldstændig som man kender den idag, og der skal tages overbygninger ud i specialer, som det også kendes idag.
Forskellen skal være at social og sundhedsassistenter med en vis ancennitet, skal med et overbygningsmodul kunne opgraders til sygeplejerske.
Sundhedsuddannelserne skal rettes mod det mere praktiske og mindre teoretiske.

Sundhedssektoren skal rettes mod mindre registreringetyrani.

Beredskaberne.

Det danske militære beredskab skal styrkes, og vores bidrag til Nato skal forblive på mindst 2 pct. af BNP., gerne mere i den her tid.

De danske militærberedskaber skal i større grad være fleksible, sådan at pludseligt truende situationer kan imødegås og afværges.

De danske beredskaber i form af ambulancer, brand og civilt beredskab, skal styrkes.

Alle danske kystnæreberedskaber skal tage stilling til deres indsats i tilfælde af drukneulykker ex., hvor en bil er kørt i havnen, eller hvor en druknet er mere end en meter under overfladen.

Arbejdet for Bornholms sag i Folketinget er vigtigt, samarbejdet om dette vil jeg rigtig gerne have i samarbejde med Lea Wermelin. 

Trafikal ligestilling for Bornholm skal bevares. 

Registreringsparadis og anden unødig bureaukrati:

Samfundet er indhyldet i alt for meget unødig registrering som ikke bliver brugt.

Registrering kan bestemt være påkrævet, og have sin begrundelse, men det er altså vigtigt personalet føler sig trygge i deres arbejde og, at der er tillid til personalet.
Det er ikke tilfældet idag, personalet føler sig overvåget og med manglende tillid til det arbejde de udfører.
Jeg har min daglige gang i sundhedsvæsnet, og taler med personalet der.
Det er min oplevelse at personale fravælger arbejde med baggrund i de føler utryghed i ansættelsen pga. dokumentations og registrings tyrani.
Det jeg selv oplever er at personalet er på kontoret bag en computer, istedet for inde ved patienterne.
Personalet arbejder bare efter regler og rammer der er givet i systemet.

Borgerrelateret sundhed

Sundhedsøkonomi – Man kan bruge ubegrænsede mængder af penge – Bruger vi pengene rigtigt, eller er der områder hvor vi mangler indsats?
Jeg vil arbejde for: 

Gratis morgenmad i skolerne

Gratis tandbehandling – Tænder og tandstatus har en utrolig stor betydning for helbredet. 

Apoplexi (blodprop i hjernen), Behandlingen opprioriteres til lige ret for alle.

Alle borgere over 85 skal selvstændigt, men under vejledning, tage stilling til hvilke ønsker de har til livet, hvis de pludselig rammes af sygdom, både akut og ikke akut.

Tilbud om PSA-test til mænd. (Prostatacancer)

Tilbud om HPV vaccine til alle drenge og mænd.

Endelig er der i samfundet et samlet behov for, at vi som borgere yder med, det vi evner og formår. Vi skal alle løfte på den samme opgave.

Socialdemokraterne

Forside